Written by Administrator


 

 

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถต่างๆ บนเวทีอยางหลากหลาย กิจกรรมเล่นเกมฐานต่างๆ การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองและชุมชน และกิจกรรมจับฉลากของขวัญ ซึ่งในปีนี้ได้รับความรอนุเคราะห์รางวัลจากคุณสุเนตร สินสวัสดิ์ ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มอบลูกวัวเป็นของรางวัลจำนวน 1 ตัว และคุณพิชัย บุญโพธิ์ คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มอบรางวัลเป็นลูกวัว จำนวน 2 ตัว
 ชมภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันคริสต์มาส อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมประกวดแข่งขันเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศอีกด้วย วันที่ 29 ธันวาคม 2565
 ชมภาพกิจกรรม

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว 
นางวรรณา บัวทอง ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของทั้ง 8 โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันงาน          ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 28 กิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

 ภาพประชุมเตรียมงาน
| ภาพวันแข่งขัน

 

กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2565
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน 40 รูป เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ปี 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565
ชมภาพกิจกรรม

 

บ้านแหลมเกมส์ 65
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักกีฬาของโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนของสมาคมอำเภอบ้านแหลม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565
 ภาพการแข่งขันกีฬา
| ภาพพิธีเปิด-ปิด

 

นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน และได้รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท สนับสนุนโดยคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
ชมภาพกิจกรรม

 

นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ทัศนศึกษา 
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ชมภาพกิจกรรม

 

นักเรียนชั้น อ.2 - ป.3 ทัศนศึกษา
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ สวนสัตว์ห้วยทราย อ.ชะอำ และ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
ชมภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2565
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และได้นำกระทงที่ประดิษฐ์ไปจำหน่ายภายในชุมชนเพื่อหาเงินสมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ชมภาพกิจกรรม

สมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลมมอบทุนการศึกษา
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลม สหกรณ์การประมงอำเภอบ้านแหลม และสมาคมอวนลอยภาคกลาง เนื่องในโอกาสที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานชาวประมงของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และบริษัท เชพรอน ประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
ชมภาพกิจกรรม

เลี้ยงส่งคุณครูหทัย เรืองทิพย์ และ คุณครูอติชัย ทุมทอง
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เดินทางไปส่งคุณครูหทัย เรืองทิพย์ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และเลี้ยงส่งอำลาคุณครูอติชัย ทุมทอง เนื่องจากลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ชมภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมงานทำบุญทอดกฐิน
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดโคมนาราม และ วัดพิกุลแก้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565
ชมภาพกิจกรรม
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณครูบรรจง กายนาคา ครูผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณครูยุวันดา วิงวน ครูโรงเรียนวัดดอนผิงแดด มาร่วมประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 11 ตุลาคม 2565
ชมภาพกิจกรรม 
กิจกรรมสำรวจจุดเสี่ยงภายในโรงเรียน
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถาศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้ร่วมกันสำรวจจุดเสี่ยงภายในโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทุกคนในโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565
ชมภาพกิจกรรม